• Català
  • Castellano
  • English
Areas Urbanism & territory, Tourism and Economic activities Mobility El Consell Insular de Formentera destinarà més de 250.000 euros a adquirir equips per a la ITV

El Consell Insular de Formentera destinarà més de 250.000 euros a adquirir equips per a la ITV

El Consell Insular de Formentera ha aprovat una partida de 253.954,26 euros per a la contractació de subministrament i instal·lació de diferents equips d'inspecció de vehicles per a l'estació d'ITV de l'illa, a més del seu manteniment. A proposta de la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, la Junta de Govern ha procedit a l'obertura del procediment d'adjudicació d'aquest contracte de subministraments. De la partida econòmica prevista, 191.368,94 euros aniran amb càrrec al pressupost de 2023, mentre que 62.585,32 euros aniran amb càrrec al projecte de pressupost corresponent a l'exercici de les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027. Entre altres coses, s'adquirirà un simulador de càrrega, un frenòmetre, un decelerómetre digital, una bàscula pesa eixos, un sonòmetre, un analitzador de gasos, un opacímetre, un regloscopi, un mesurador de profunditat, un detector de fuites, un dinamòmetre, un alineador, un mesurador RPM, un frenòmetre i un velocímetre per a motos, un comprovador de remolcs i un sistema de corrons 4x4.

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica