• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari.

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari.

Publicació BOIB de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

Annex IV

Temari Ordenances

BOE 14/11/2023

Sol·licitud inscripció en procés selectiu

 

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE