• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board Modificació de la bonificació dels abonaments i els títols de transport multi viatge del Servei Públic de Transport Regular de Viatgers per carretera d’ús general

Modificació de la bonificació dels abonaments i els títols de transport multi viatge del Servei Públic de Transport Regular de Viatgers per carretera d’ús general

Certificat JG en relació a la proposta de modificació de la bonificació dels abonaments i els títols de transport multi viatge del Servei Públic de Transport Regular de Viatgers per carretera d’ús general

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear