• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 9677
2 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 7167
3 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 8591
4 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 18219
5 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 11542
6 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 11742
7 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 13420
8 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 12989
9 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 11362
10 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 11626
11 C10/2011 Construcció de pistes de tennis i pàdel annexes al camp de futbol de Formentera 11795
12 CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium" 11746
13 C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes pistes de tennis i pàdel" 12254
14 C11/2011 Obra "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel" 12149
15 Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial" 11763
16 C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra" 11698
17 C5/2011 Licitació del subministramnet "Compra de maquinària esportiva pel poliesportiu de Formentera" 10936
18 C6-2011 Anunci licitació "Explotació del centre de descontaminació de vehicles" 11638
19 Anunci Exposició Publica Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut per a la construcció de pistes de tenis i paddel annexas al camp de futbol de Formentera 8320
20 P3/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en mitjans electrònics 10781
21 P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu 11033
22 P1/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit nacional 11173
23 Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm PM 820-2 La Savina-Es Pujols" 11509
24 C15/2011 MIllora de paviment i infraestructures al C/Tarragona a Sant Ferran 11826
25 Correció del Projecte acondicionament ferm PM 820-2 entre La Savina i Es Pujols 11474
26 Anunci exposició projecte rehabilitació ferm la Savina- Es Pujols 11231
27 C21/2010 Anunci adjudicació "Ampliació IES Marc Ferrer de Formentera 10069
28 C11/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Instalación de placas solares térmicas en la piscina municipal de Formentera" 7783
29 C20/2010 Anunci licitació definitiva per a la "Redacció del projecte de regulació de fondejos i direcció del'obra" 10449
30 C13/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Clausura de l'abocador de residus no perillosos de l'abocador de es Cap de Barberia" 7578
31 C14/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció projecte bàsic i d'execució per a la millora d'infraestructures al nucli urbà de La Savina" 7482
32 C21/2010 Memòria I.E.S. Marc Ferrer" 10187
33 C16/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Compra d'un local polivalent al nucli urbà del Pilar de la Mola" 9948
34 C18/2010 Anunci d'Adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Complementació d'infraestructures al carrer Sant Antoni de Sant Francesc" 7716
35 C12/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcción de Centre de descontaminació de vehícles fora d'ús" 8583
36 CFD1/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i Soterrament de linies Camí Ophiusa-Can Simonet" 8739
37 CFD2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i soterrament de línies d'electricitat i telefonia del Camí de Can Vicent Costa" 7784
38 C12/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Construcción de centro de descontaminación de vehículos fuera de uso" 8717
39 C13/2010 Anunci exposició pública del projecte de "Clausura de s'abocador de residus no perillosos des cap de Barberia" 9815
40 C18/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Completació d'infraestructura del carrer de Sant Antoni al nucli urbà de Sant Francesc" 8076
41 C6/2010 Anunci adjudicació definitiva del servei "Redacció del projecte de peatonalització i instal·lacions al carrer Rocaplana i plaça Europa" 7704
42 C40/2009 Anunci adjudicacio definitiva del servei "Direcció d'obra de la construcció d'un aparcamant soterrat a la plaça Europa d'es Pujols 7531
43 C15/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució d'infraestructures elèctriques" 9555
44 C5/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Francesc" 7433
45 C4/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al Camí de Dalt de Porto Salè" 7708
46 C10/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament "Adquisición de un punto limpio móvil" 9594
47 C1/2010_Anunci d’adjudicació definitiva del contracte de servei Redacció del Projecte Flipper 2ª fase 9325
48 C7/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Rehabilitació del ferm del Camí Vell de la Mola" 9523
49 P2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en BTT" 7700
50 C41/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament i instal·lació de mobiliari d'arxiu" 9608
51 P03-2010 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte del servei per "L'organització, planificació i execució de la III Setmana de Fotografia Submarina de Formentera" 7435
52 P01/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei per a "L'organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en Kayac" 7838
53 P2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció de l'illa turística de Formentera en l'àmbit europeu" 8368
54 P1/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció turística de l'illa de Formentera en l'àmbit estatal" 8377
55 C31/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Millora de paviment i infraestructures dels carrers Sant Jaume i Salou" 7529
56 C30/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'aparcament soterrat a la Plaça Europa, Es Pujols" 8482
57 C29/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures de canalitzacions al nucli urbà des Caló" 7824
58 C28/2009 Anunci Adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció Projecte bàsic i d'execució de l'obra soterrament de contenidors, 2n fase" 7650
59 C38/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l' obra "Construcció d'accés a l'hospital de Formentera des de la carretera PM-820" 7519
60 C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper" 9560
61 C24/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures al nucli urbà del Pilar de la Mola" 9041
62 C25/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de contracte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures dels carrers Passeig Llaud verd, Arxiduc Lluis Salvador, C. Eivissa i C. Isidor Macabich" 7644
63 C23/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'edificacions annexes al recinte del camp de futbol" 8111
64 C21/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Adequació de l'edifici destinat a Parc de Bombers" 9661
65 C22/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'una pista d'atletisme al recinte del camp municipal de futbol" 7482
66 C26/2009 Anunci Adjudicacio Definitiva del contracte de l'obra "Reforma del centre artesà i cultural polivalent, Antoni Tur Gabrielet" 7855
67 C19/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament de tres vehícles per a la Policia Local" 10329
68 C27/2009 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Ampliació de l'escoleta infantil Sa Miranda en Sant Francesc, Formentera" 7571
69 C11/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de “Subministrament, instal·lació i manteniment de catorze marquesines, així com la concessió de la seva explotació publicitària” 7319
70 C08/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de subministrament de "Quatre lots de maquinària nova/seminova per a la reparació de camins" 7647
71 C03/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament d'una "embarcació pneumàtica semirrígida" 10310
72 C10/2009 Anunci adjudicació definitiva, Lot 62 "Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme municipal de formentera, període 2009-2012" 7507
73 C13/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de publicitat per a la promoció de Formentera en mitjans de televisió de Catalunya" 7309
74 C12/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de promoció en mitjans de ràdio i televisió nacionals" 9614
75 C16/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de servei "Servei Públic de gestió dels accessos i zones d'estacionament a una part del Parc Natural de Ses Saliens, mitjançant procediment negociat sense publicitat" 7573
76 C10/2009 Anunci adjudicació definitiva "Explotació per tercers dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Formentera, període 2009-2012" 7750
77 C09/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del "subministrament d'una màquina biotrituradora" 9758
78 C05/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució de reductors de velocitat a l'illa de Formentera" 9060
79 C6/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del Contracte de l'Obra "Substitució del tram de la xarxa de clavegueram a l'Avinguda Mediterrània, a la Savina (Formentera)" 7409
80 C2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la "Creació del catàleg de patrimoni Cultural de l'illa de Formentera" 7584
81 Anunci d'adjudicació definitiva "Rehabilitació del ferm de carreteres, 4 lots" 10818
82 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de subministrament d'un camió amb grua i elevador 9726
83 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis "Implantació del projecte Formentera Modernitza d'adequació a la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics" 7265
84 C20/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de "Subministrament d'un camió grua per a la retirada de vehicles" 10336

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1