Signatura de l’acció concertada entre el Consell i la Cooperativa del Camp

Foto accio concertada Cooperativa 2018El Consell de Formentera ha formalitzat avui l'acció concertada entre la institució i la Cooperativa del Camp.

Aquest és el quart any de l'acció concertada entre la Cooperativa i el CiF, l'import màxim de finançament són 115.000 euros, entenent sempre aquesta necessitat de finançament com la diferència d'ingressos i despeses, que la Cooperativa haurà de justificar documentadament davant la màxima institució insular.

L'objecte de l'acció concertada és donar continuïtat a les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera. Actuacions efectuades per la Cooperativa durant l'any 2018 a les parcel·les del Cens de Terres. Així mateix, també es dona suport a totes aquelles actuacions que signifiquen una millora del sector agrari de l’illa.

Cal recordar que aquest programa té la finalitat de contribuir a la reactivació de l'activitat agrícola a l'illa de Formentera, amb tots els avantatges econòmics, socials, culturals i ambientals que això suposa.

Antecedents
Aquest projecte comença a fer-se efectiu amb la cessió dels primers terrenys al mes d'abril de 2015. Des d'aquesta data fins avui han estat aprovades dues accions concertades corresponents als anys 2016 i 2017. En aquests gairebé tres anys de cens de terres, s'ha cedit aproximadament 200 hectàrees de cultiu, cessions que s’han formalitzat mitjançant un contracte tipificat entre les dues parts interessades.

La superfície de cultiu de parcel·les incloses en el Cens de Terres sobre la qual s'ha realitzat algun tipus d'actuació correspon a un 84.77%, ja que aproximadament la meitat de les parcel·les han estat sembrades amb farratge o cereal i a prop d’un 38% s’hi ha efectuat algun tipus de treball de manteniment com ara llaurar, passat de desbrossadora, etc.

La resta de parcel·les sobre les quals no s'ha efectuat cap treball, romanen a l'espera o han cursat baixa al Cens de Terres.

S’ha de destacar també l'augment de rendiment, en relació a producció de collita, de les parcel·les sembrades amb cereal i farratge respecte la campanya 2016.

La posada en marxa del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera es pot considerar, per tot l'anterior, un èxit en quant a resultats.