• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Notícies

Formentera demana que l’Estat tengui en compte la triple insularitat de l’illa

foto-reunio---alejandra-ferrerLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i la senadora, Patricia Abascal, s’han reunit avui a la seu del Consell de Formentera. La presidenta ha agraït a la senadora aquesta trobada en què li ha traslladat les peticions de l’illa de Formentera perquè com a senadora les defensi a davant l’Estat.

Alejandra Ferrer li ha recordat la “necessitat de tenir un finançament específic, és a dir un Règim Especial de les Balears (REB), que tengui en compte la triple insularitat de Formentera”. També han parlat sobre la necessitat d’apropar els serveis a la ciutadania de Formentera, en relació amb la reclamació de la creació d’un Jutjat de Primera Instància a l’illa.

El desenvolupament de l’Agenda 2030 per evitar i lluitar contra el canvi climàtic ha estat un altre dels temes que han posat sobre la taula. La presidenta també li ha explicat la feina que ha fet el Consell de Formentera d’adaptació de la normativa municipal relativa a l’habitatge, per tractar d’ajudar a la creació d’una borsa d’habitatges de lloguer per tot l’any, així mateix ha reclamat “la implicació de l’Estat per solucionar aquest problema de manca d’habitatge i garantir que tots els formenterers puguin tenir cobert aquest dret de primera necessitat”, segons ha declarat Alejandra Ferrer.

Per part seva, la senadora ha destacat que un dels seus principals objectius és que “es conegui el que són les illes i com es viu a les illes, que tenim unes necessitats i aquestes necessitats s’han d’entendre, comprendre i resoldre a Madrid”. Per això, Patricia Abascal ha sol·licitat la creació d’una ponència exclusiva sobre insularitat i ciutats autònomes. En aquest sentit, la presidenta s’ha compromès a traslladar-li tots els problemes específics de l’illa perquè puguin ser debatuts en aquesta ponència.


6 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera genera un 5% menys de residus en 2019 arran de l’increment de la recollida de matèria orgànica i la millora en la separació

photo-2020-02-06-10-35-22-1-El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que Formentera va generar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. En total, el 2019 a l’illa es varen recollir un total de 9.519,34 tones (t) davant de les 10.032,18 t que es varen enviar l’any passat a l’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa.

Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segon explica el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: “En primer lloc, cada vegada hi ha més conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra banda, és gràcies l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en un any”. La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77 t recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. “Aquestes dades són gràcies a la feina que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors de residus de l’illa", ha subratllat el conseller. Aquest servei, segon ha destacat el conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.

Resta de residus

Respecte a la resta de dades, l’any passat es varen recollir 6.902,98 t de residus sòlids urbans (RSU) enfront de les 7.509,84 t de 2018 (un 8,08% menys); de paper i cartó es varen recollir 958,58 t enfront de les 955,35 t de 2018 (un 0,34% més); d’envasos es varen recollir 680,42 t enfront de les 569,79 t de 2018 (un 19,42% més); i de vidre, 977,36 t enfront de les 997,20 t de 2018 (un 1,99% menys).

Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del 32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.

L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.

Referent al servei, el conseller Sanz ha destacat que “s’ha realitzat un control de l’increment dels serveis de recollida, així com s’ha reforçat els serveis que ho demandaven per evitar problemes de saturació de contenidors i residus sense recollir. També s’han augmentat i redistribuït les freqüències d’aigualleixos i recollida manual en nuclis urbans com la Mola o es Pujols per donar servei a la demanda real”.

271 palets reciclats en quatre mesos

La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei, s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros, ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al Consell de Formentera.

Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.


6 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La Policia Local de Formentera realitza per primera vegada controls de velocitat i drogues

policia-local-formentera-20201La Policia Local de Formentera ha presentat avui el balanç de les actuacions fetes al 2019. El conseller d’Interior, Josep Marí, ha destacat l’esforç que ha fet la plantilla per incrementar el control de la venda ambulant i també el control de trànsit i seguretat a les vies competències del Consell de Formentera, com són les urbanes.

Com a novetat i per primera vegada al 2019 s’han fet controls de velocitat per part de la Policia Local a les vies urbanes, on han estat sancionats 145 conductors. També per primera vegada s’han fet controls de drogues i han estat sancionats 21 conductors que havien donat positiu. Pel que fa a la venda ambulant, la Policia Local de Formentera ha aixecat 257 actes de denúncia durant els mesos d’estiu. Són 142 actes més que durant la temporada de 2018 quan es varen aixecar 115 denúncies.

Accidents i detencions
D’altra banda, cal destacar que els agents han intervingut en 33 accidents, 14 a vies urbanes i 19 a vies interurbanes. A més, han detingut a 13 persones, que varen passar a disposició de la Guardia Civil.

Denúncies
Pel que fa a les denúncies per ordenances municipals es varen interposar 12 per acampada il·legal, 8 per publicitat dinàmica, 4 per animals amollats i 5 per precinte d’obres. Pel que fa a les denúncies per la llei de seguretat ciutadana, s’han interposat 40 per tinença d’estupefaents i 2 per desobediència. A més, relacionades amb la venda ambulant, s’han interposat 23 denúncies per portar armes (destinades a tallar la fruita) i 8 denúncies per infracció a la llei de protecció dunar.

Objectes perduts i unitat canina
Pel que fa a la gestió d’objectes perduts s’han rebut 295 i s’han entregat 133, és a dir, gairebé la meitat d’objectes han estat tornats als seus propietaris. També cal destacar que la unitat canina ha fet 34 actuacions de control de drogues a les vies públiques, sobretot a places i parcs de l’illa.

Policia Tutor
La figura del Policia Tutor de Formentera va fer durant el 2019 un total 82 intervencions, 14 per assetjament escolar o cyberbullying, 2 per vandalisme, 16 per consum d’alcohol o drogues per part de joves en les proximitats dels centres escolars, 16 en conflictes familiars i 11 en casos d’absentisme escolar, entre d’altres. També s’han fet 21 xerrades sobre noves tecnologies, assetjament escolar i drogues als alumnes de tots els centres escolars de Formentera, i altres 3 xerrades dedicades a pares i mares.


5 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

S’inicia la ronda de contacte amb els Segments Estratègics Turístics de Formentera

foto-reunio---segments-turi--s1La presidenta del Consell de Formentera i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer i el cap de promoció turística, Carlos Bernús, han assistit avui a la primera reunió de Segments Estratègics Turístics en què han participat el sector turístic de Congressos, Reunions, Conferències i Exposicions (MICE—Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el de Salut (sanitari i benestar) i el de Luxe de l’illa de Formentera. Amb aquesta trobada s’ha donat inici a la ronda de reunions territorials dels Segments Estratègics Turístics.
“Hem explicat el funcionament d’aquestes comissions i les possibilitats que dona al sector de participar en la promoció turística”, segons ha detallat la presidenta. A través de l’Impost de Turisme Sostenible, hi ha una partida específica per l’Agència de Turisme Balear que es destina als Segments Estratègics de Turisme per fer accions conjuntes amb el sector, accions públic-privades, i millorar de manera especialitzada i segmentada el producte que s’ofereix el client final.

A les illes hi ha vuit diferents Segments Estratègics Turístics, de gastronomia, cultura, turisme actiu, ecoturisme, turisme esportiu, salut (sanitari i benestar), luxe i el de Congressos, Reunions, Conferències i Exposicions (MICE). Pròximament es reuniran amb els representants de la resta de sectors. Aquestes trobades es faran de manera bianual. Les empreses de Formentera que participen en aquests segments estratègics s’han d’adherir i així podran decidir a on es destinen els recursos promocionals dels quals els dota el Govern i també podran fer propostes per millorar la competitivitat del seu sector i de l’illa.

Promoció 2020
A la trobada també s’ha explicat la promoció que es farà el 2020 per part del Consell de Formentera que participarà en diferents fires, workshops i presentacions. La presidenta ha destacat que es farà “especial incidència en la promoció del mercat nacional, italià, francès i portuguès, sense deixar de banda altres mercats tradicionals com pot ser el britànic i l’alemany”.

A més, a la reunió, els responsables de turisme han explicat que el Consell de Formentera farà cursos de formació per al personal d’empreses turístiques perquè sàpiguen com traslladar la informació de què és Formentera i quines possibilitats ofereix al turista, que va ser una de les reclamacions que es va detectar arran del baròmetre de satisfacció turística. Aquesta formació es farà a partir del mes d’abril.


4 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 4 de 205

4

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat