• Català
  • Castellano
  • English
Oficina de Dipòsit Legal

Oficina de Dipòsit Legal

Adreça
Biblioteca Marià Villangómez
av. de Portossalè, s/n · 07860 Sant Francesc Xavier · Formentera (Illes Balears)
tel. / fax 971 32 33 86 · dipositlegal@conselldeformentera.cat

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00 h a 12.00 h (en horari d’hivern)
i de 10.00 h. a 13.00 h (en horari d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre)

Què és?
La finalitat del dipòsit legal és recollir tota la producció bibliogràfica, audiovisual, electrònica o en qualsevol altre suport, per tal de conservar i difondre tot el patrimoni bibliogràfic produït a Formentera.

Per a qui?
Per als impressors (obres impreses) i als productors (la resta d’obres), els quals han de sol·licitar el número de Dipòsit Legal en aquesta oficina i fer l’entrega del material objecte de dipòsit legal abans de la distribució i/o venda.

Què ha de dur-ne?
Llibres, fullets, fulls impresos, memòries, publicacions periòdiques, partitures musicals, gravats, mapes i plànols, cartells, postals, cartes, diapositives, impressions i enregistraments sonors, produccions cinematogràfiques i altres suports nous.

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera