• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
1 Anunci requeriment d'esmena de documentació de la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge 2020 284
2 Delegació de competències en matèria d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars, per baixa mèdica i maternal de la consellera Sra. Paula Ferrer Magaña 311
3 Aprovació inicial del Reglament Intern d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular de Formentera (Bombers). Sotmetiment a informació pública. 599
4 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 620
5 Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 890
6 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions 1058
7 Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021 1267
8 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020 1423
9 Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19 1352
10 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera” 1341

Page 1 of 13

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1