• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
1 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 635
2 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 95
3 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 91
4 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 418
5 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 448
6 Exposició compte general 2016 480
7 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 588
8 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 560
9 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 589
10 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 602

Page 1 of 6

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1