• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 44
2 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 1669
3 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 1122
4 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 1111
5 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 1345
6 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 1394
7 Exposició compte general 2016 1434
8 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 1642
9 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 1500
10 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 1596

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1