• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Aprobación definitiva del Reglamento de uso de la Sala de Exposiciones 1806
2 Modificació de l'estructura organitzativa CIF per al període 2015-2019 4545
3 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs 4646
4 Decret de Substitució del President pel dia 06 de juliol 4853
5 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera 4803
6 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 4910
7 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 4804
8 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 4915
9 Exposición cuenta general 2015 6612
10 Aprovación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en materia turística 7033

Página 1 de 4

Inicio
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1