• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 298
2 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 1688
3 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 1806
4 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 3874
5 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 4134
6 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 4295
7 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 4341
8 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 4337
9 Conveni Cooperativa del Camp 2020 4390
10 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 5916
11 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 5896
12 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 5487
13 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 5565
14 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 6006
15 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 5976
16 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 6647
17 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 8128
18 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 10450
19 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 11551
20 Cens ramaders anuals 2017 11143
21 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 10941
22 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 12003
23 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 13591
24 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 13386
25 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 14034
26 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 14725
27 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 15945
28 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 18559
29 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 15863

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1