• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 17
2 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 80
3 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 561
4 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 829
5 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 778
6 Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017 723
7 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 739
8 Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 1089
9 Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017 1785
10 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 2336