• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 176
2 Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017 502
3 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 499
4 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 911
5 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 1123
6 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 1100
7 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 1173
8 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 1218
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 1332
10 Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 1480