• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 20
2 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 426
3 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 600
4 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 601
5 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 677
6 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 709
7 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 814
8 Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 967
9 Nomenament de la Secretaria suplent de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera 967
10 Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 1194