• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538
3 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298
6 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8
8 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols
9 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2

Pàgina 1 de 9

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1