• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 450
2 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 1398
3 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 2136
4 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 2224
5 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 6995
6 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 4857
7 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 8164
8 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 5048
9 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 6044
10 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 5761
11 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 6743
12 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 6834
13 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 6716
14 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 7960
15 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 8089
16 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 7813
17 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 7832
18 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 5889
19 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 6971
20 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 8023
21 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 8200
22 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 10096
23 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 7810
24 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 10037
25 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 10143
26 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 9453
27 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 10749
28 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 8363
29 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 9275
30 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 7815
31 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 7981
32 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 8068
33 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 9035
34 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 11369
35 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 7774
36 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 9647
37 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 8774
38 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 12028
39 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 11251
40 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 9783
41 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 8971
42 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 11455
43 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 20446