• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes obert
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 966
2 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 1800
3 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 2567
4 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 2574
5 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 7322
6 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 5419
7 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 8493
8 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 5399
9 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 6382
10 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 6112
11 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 7203
12 C02/2016 Servei de redacció del Pla Director Insular de Formentera 7190
13 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 7078
14 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 8308
15 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 8466
16 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 8168
17 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 8208
18 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 6190
19 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 7302
20 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 8380
21 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 8505
22 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 10426
23 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 8171
24 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 10370
25 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 10464
26 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 9742
27 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 11128
28 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 8701
29 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 9624
30 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 8149
31 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 8297
32 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 8408
33 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 9409
34 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 11722
35 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 8120
36 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 9969
37 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 9128
38 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 12428
39 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 11634
40 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 10120
41 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 9297
42 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 11794
43 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 21109