• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes obert
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 143
2 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 131
3 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 822
4 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 2309
5 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 2815
6 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 3559
7 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 3575
8 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 8327
9 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 7134
10 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 9534
11 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 6428
12 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 7411
13 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 7184
14 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 8220
15 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 8235
16 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 8059
17 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 9306
18 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 9571
19 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 9274
20 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 9245
21 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 7105
22 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 8306
23 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 9345
24 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 9523
25 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 11491
26 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 9122
27 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 11372
28 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 11417
29 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 10667
30 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 12293
31 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 9655
32 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 10702
33 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 9151
34 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 9242
35 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 9375
36 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 10488
37 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 12782
38 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 9076
39 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 10952
40 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 10191
41 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 13566
42 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 12705
43 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 11132
44 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 10316
45 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 12781
46 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 23597