• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Exposició pública de projectes
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 2114
2 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 2450
3 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 3295
4 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 10118
5 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 14394
6 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 14797
7 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 27987
8 Projecte Urbanització UA-POL 03 21221
9 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 21629
10 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 21388
11 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 20664
12 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 21969
13 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 25421
14 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 20842
15 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 22221
16 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 23953
17 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 24492
18 Projecte Remodelació voreres de la Savina 28861
19 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 23924
20 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 27142
21 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 25973
22 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 26314
23 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 26934
24 Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador. 27362
25 Anuncio Proyecto urbanización "Circunvalación Es Pujols, Formentera" 27639
26 Anunci exposició projecte Instal·lació de contenidors soterrats 2ª fase 26798
27 Anuncio exposición proyecto "Variante zona escolar Sant Francesc" 26954