• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Patrimoni Obert el termini d'ajudes al patrimoni cultural de Formentera fins al 31 de juliol

Obert el termini d'ajudes al patrimoni cultural de Formentera fins al 31 de juliol

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, ha obert la línia d'ajudes per a intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera. La data límit per sol·licitar les ajudes és el 31 de juliol i les bases es poden consultar al BOIB del 13 de maig i també a la pàgina www.conselldeformentera.cat.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha animat la ciutadania "a participar en aquesta línia de subvenció que té com a objectiu la cura del patrimoni de Formentera com a senya d'identitat".

En total, la quantia de la partida pressupostària de 250.000 euros es distribuirà inicialment de la següent manera: 35 % per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 50 % per a rehabilitació de parets de pedra seca i 15 % per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques. No obstant això, si en alguna d'aquestes hi ha romanent, es podrà traslladar a altres línies de la subvenció. En aquest cas, es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural; i en tercer lloc, el soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

A la convocatòria d'enguany es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el catàleg i en l'inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i una posada en valor del bé.

Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per a reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional. Les ajudes per al soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitjana tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al carrer de Ramon Llull núm. 6, o de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell de Formentera.

18 de maig de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2023v subvencions B

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera