• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda Formentera valora positivament la Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears

Formentera valora positivament la Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears

El Consell de Formentera ha mostrat la seua satisfacció perquè els grups polítics amb representació parlamentària han registrat a la cambra autonòmica una Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears, elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears.

El conseller d'Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha agraït la feina feta pels representants de Formentera en aquest Consell que ha permès "adaptar a la realitat actual els pactes successoris en vida, que des de Formentera sempre hem defensat, i que és una figura molt utilitzada a la nostra illa", segons ha explicat Escandell. "Amb aquesta modificació dotam de més seguretat jurídica l'ús d'aquest tipus de transmissions", ha afegit el conseller, que espera que l'aprovació final es faci de manera ràpida.

En la llei, la regulació dels pactes ha quedat diferenciada en dos títols: un per a Formentera i Eivissa, i altre per a Mallorca i Menorca. Així, respon a la idiosincràsia de cada una d'aquestes illes respecte del Dret Civil propi. Des del Consell de Formentera també es demana que la llei s'inclogui en el Llibre III Sobre disposicions aplicables a les Illes d'Eivissa i Formentera, de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i que aquest segueixi sent autònom.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és un òrgan de consulta i assessorament del Parlament i del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil a les illes. Aquesta proposta compta també amb l'informe favorable del Consell Assessor del Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera.

Cal destacar que els pactes successoris no estan reconeguts a totes les legislacions civils espanyoles, només a les de Balears, Galícia, País Basc, Catalunya, Navarra i l'Aragó.


7 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio