• Català
  • Castellano
  • English
Espais visitables Col·lecció Etnogràfica

Col·lecció Etnogràfica de Formentera

La segona meitat del segle XX suposa per a Formentera un període de fortes i ràpides transformacions que incideixen directament a nivell ambiental, social i cultural. Des d'unes formes de vida que podríem anomenar tradicionals, marcades per una economia que tendia a l'autosuficiència, s'evoluciona cap a un sistema basat en el sector dels serveis entorn del turisme com a principal motor econòmic, fet que comporta un abandonament progressiu de les pràctiques del passat en virtud d'altres més pròpies del món globalitzat.

Una de les finalitats de la Col·lecció Etnogràfica de Formentera és, justament, oferir una via d'aproximació a aquelles formes de vida pròpies del passat, mitjançant una exposició permanent d'eines, utensilis, mobles i indumentària que conformen una col·lecció ben representativa de la quotidianitat de la Formentera tradicional.

Organitzat per àrees temàtiques, el recorregut abraça des de les eines per treballar el camp fins als ormejos de pesca, passant pels diferents àmbits de la casa, la indumentària i les robes de vestir, les eines d'oficis més especialitzats com el de fuster o ferrer, la realització de tasques com l'elaboració del pa i del vi, la fabricació de calçat o l'extracció de pedra, entre altres.

Com arribar-hi:

Col·lecció Etnogràfica de Formentera
Carrer Santa Maria, 16, 1r pis · 07860 Sant Francesc. Formentera · tel. 971 32 26 70. (mapa)

Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera