• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda Formentera demana 4 milions als Fons Europeus per dur endavant 6 projectes relacionats amb la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat

Formentera demana 4 milions als Fons Europeus per dur endavant 6 projectes relacionats amb la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Economia i Hisenda, ha presentat al Ministeri de Turisme 6 projectes per la convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions finançat amb fons europeus. “En total s’han demanat actuacions valorades en 4 milions d’euros i relacionades amb transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

Per la seva part, la presidenta Alejandra Ferrer, ha destacat que “aquests projectes van en la línia d’aconseguir una illa més neta, més eficient energèticament, que aprofiti les noves tecnologies per ser més competitiva i que millori la qualitat de vida de residents i l’experiència dels visitants”.

Transició verda i sostenible

El primer projecte pel que s’ha demanat una subvenció de 300.000 € tracta sobre l’accés intel·ligent al Parc Natural de ses Salines per les platges de Cavall den Borràs, ses Illetes i Llevant. Aquest enclavament de gran valor ecològic i paisatgístic compta amb un control d’accés de vehicles limitat des de l’any 2008. Aquest control és fa de manera manual i amb aquesta proposta s’introduirien noves tecnologies per poder controlar l’entrada d’una manera més eficient. Així es pretén millorar l’experiència de turistes i residents al accedir a aquesta zona i mantenir els valors mediambientals i naturals del parc natural.

El segon projecte pel que s’ha demanat una subvencionat d’1 milió d’euros tracta sobre la construcció d’una nova planta de tractament i reciclatge de residus de construcció. Aquests projecte explica que la gestió de residus és cada vegada més important en l’eficiència de les actuacions públiques i potenciar la reutilització de productes i subproductes KM-0 cada vegada té més importància per l’estalvi de transport que comporta i sens dubte per la baixada de contaminació deguda a aquests transports. Aquesta situació de sobrecost i excés de contaminació pren especial rellevància en una illa, on tots els productes consumits han de ser importats des de l’exterior amb el consegüent augment de cost i per les emissions de CO₂ que provoca aquest transport. Per això es proposa la construcció d’una planta de tractament i reciclatge de residus de construcció a l’illa de Formentera, on poder transformar el residu en subproducte aprofitable per a totes les actuacions urbanístiques de millora i reforma, tant públiques com privades, reduint d’una manera dràstica les emissions de CO2 provocada pels viatges marítims continus, amb això s’aconseguirà reduir la petjada de carboni i incentivar l’economia circular amb creació de producte i subproducte KM-0.

Millora de l’eficiència energètica

En tercer projecte pel que s’ha demanat una subvenció d’1.200.000 € per la instal·lació de pèrgoles amb plaques solars que generen energia fotovoltaica i on s’instal·lin punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Aquestes pèrgoles en una primera fase s’instal·larien al vial de Sant Francesc i al de Sant Ferran. D’aquesta manera s’aprofitaran al màxim els espais públics per potenciar la generació d’energia renovable i posar punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa va en la línia de l’aposta que fa Formentera per substituir les energies contaminants per energies renovables i vehicles contaminants per altres més respectuosos amb el medi ambient. L’objectiu seria divers: tenir una mobilitat més sostenible, rebaixar la dependència energètica de l’illa amb l’exterior, incrementar la flota de vehicles elèctrics, millorar els nivells de qualitat de l’aire.

Transició digital

També s’ha demanat una subvenció de 200.000 € per dur endavant el projecte Big Data Turística, Formentera. En aquesta proposta s’assenyala que l’actual model turístic que planteja Formentera respon a una estratègia basada en la presa de decisions per a la bona governança per part de l’Administració a partir de dades estructurades, dinàmiques i obtingudes en temps real, fent servir les dades massives.

Es planteja un Sistema d’Intel·ligència Turística (SIT) i de destí, que obtengui dades obtingudes amb intel·ligència artificial que pugui donar avantatges competitius a la destinació, i que contempla vuit visions: sociodemogràfica, econòmica, ambiental, turisme, cultura i patrimoni, mobilitat, educació i esports i experiència del resident.

El cinquè projecte per al qual s’ha demanat una subvenció de 300.000 € ha set formentera.eco. Amb aquesta partida es donaria un impuls a la part tecnològica d’aquest projecte que regula l’accés i circulació de vehicles a l’illa de Formentera durant els mesos de temporada des de l’any 2019.

Competitivitat

El sisè i darrer projecte, per al qual s’ha demanat una subvenció d’1 milió d’euros, és el de la millora de carrers i la dotació d’infraestructures en els nuclis de la Savina i des Ca Marí. Aquesta iniciativa seguiria en la línia de moltes intervencions que s’han fet en els darrers anys en què s’han dotat d’infraestructures i s’han habilitat per a vianants alguns carrers dels interiors dels nuclis urbans de l’illa. Aquestes actuacions han servit per fer més accessibles els pobles per els vesins i treure el transit rodat de dins els nuclis, així mateix també ha servit per reactivar l’activitat comercial i incrementar l’atractiu turístic per als visitants, entre d’altres.


28 de setembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio