• Català
  • Castellano
  • English
Formentera Modernitza

Formentera Modernitza

L'objectiu final que el Consell Insular de Formentera persegueix, mitjançant l'execució del projecte Formentera Modernitza, és el compliment de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Aquest objectiu principal es concreta en els objectius particulars descrits a continuació:
- Realització d'una auditoria dels procediments administratius i altres serveis que es realitzen actualment.
- Reenginyeria de processos i implantació d'aquests sobre el gestor d'expedients ja implantat.
- Implantació i engegada d'una aplicació informàtica de gestió de resolucions i acords d'òrgans col·legiats.
- Desenvolupament i implantació d'un sistema de gestió per a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
- Desenvolupament i implantació d'una Oficina Virtual d'Atenció a la Ciutadania que inclogui registre telemàtic enllaçat amb l'actual aplicació informàtica de registre d'entrades i sortides.
- Implantació d'una plataforma multicanal d'atenció a la ciutadania per a la gestió dels serveis electrònics desplegats.
- Implantació i engegada d'una eina de desenvolupament per al manteniment dels serveis electrònics desplegats i per a la construcció progressiva de nous serveis.
- Implantació i engegada d'una aplicació informàtica d'arxiu de documents, per a la custòdia dels documents electrònics.

La implantació de tots aquests sistemes es realitzarà mitjançant els productes i solucions estàndard d'ABSIS.
ABSIS posseïx l'experiència i capacitat necessàries per portar a terme un projecte d'aquestes característiques i, davant aquests objectius, realitza la proposta de solució global i integral que es presenta de forma detallada en aquest document.

Noves Tecnologies i Comunicació

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
informatica@conselldeformentera.cat
comunicacio@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1